Etiketler: yerel siyaset

Seçim Gelmiş Neyime…

Özgür Akduran

2014 Yerel seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde yerel yönetimde ve bütçelemede cinsiyet eşitliği üzerinde düşünmek daha bir anlam kazandı. Yerel yönetimin genel mantığı kapsadığı alan içinde yaşayan her kesimin –şüphesiz buna o yerelde yaşayan hayvan, bitki örtüsü gibi insan dışında canlı organizmaları da dahil etmek gerek – sağlıklı, güvenli ve hijyen içinde bir hayat sürdürmesi ve aynı zamanda kültürel ve sosyal gelişimi için gereken faaliyetleri gerçekleştirmek diyebiliriz. Böyle bir yerel hizmet anlayışını sağlayacak hizmet alanları da, düşük vergilerle finanse edilen, erişilebilir ucuzlukta veya ücretsiz sunulan, toplu taşıma, sağlık taramaları, aydınlatma, park ve bahçe düzenlemeleri, kültür, sağlık ve spor merkezleri; kütüphaneler, sinemalar, mahalle kreşleri, mahalle gündüzlü yaşlı bakım evleri, mahalle etüd merkezleri, mahalle mutfakları, belediyece desteklenen/ organize edilen üretim ve tüketim kooperatifleri, yerelde faaliyet yürüten demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının etkinlik kullanımlarına açmak üzere sosyal merkezleri sayabiliriz…

Share Button

Canan Kızılaltun ile Nilüfer Belediyesi üzerine söyleşi

nilufer_logo

İlknur Üstün

Yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliği uygulamaları deyince hemen örnekler verilen belediyelerden biri, Nilüfer Belediyesi. Nedir Nilüfer belediyesinin alamet-i farikası? Somut örneklerle değerlendirirsen…

Cinsiyet eşitliği açısından baktığımda kadın meclis üyesi sayımız maalesef çok iyi değil. 31 meclis üyesinin sadece 3’ü kadın. Belediyemizde 19 müdürlük var; 5’i erkek 14’ü kadın. 5 başkan yardımcısının biri kadın. Aslında Nilüfer Belediyesini kadınlar yönetiyor diyebiliriz. Türkiye’nin ilk ‘eşitlik birimi’ni kurması, bir ‘eşitlik politikası’nın olması, ‘cinsiyete duyarlı performans ölçümü’ yapması, insan kaynakları politikasında cinsiyete duyarlı davranmayı taahhüt etmesi önemli.
Belediyenin yaptığı tüm hizmetlere cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi zorunlu. Ama uygulamak o kadar da kolay olmuyor.
Share Button

Geziden Mahalle Meclislerine, Muhtar Adaylığına…

Fecire Yazan

Batıkent’te bir mahallede yaşıyoruz. Yaşadığımız ülkeyle ya da yerle ilgili, hayatlarımızı etkileyen, bizim adımıza kararlar alınırken bize hiç sorulmadı, hiç hesaba katılmadık. Çoktuk ama yok sayıldık. Park ve sosyal tesis alanlarımıza konut ve AVM’ler yapıldı, otobüs duraklarımız elimizden alındı, itiraz ettik, umurlarında olmadı. Ulaşım bize pahalıya mal oluyor dedik, yine duymadılar. Ne zaman ne yiyip içeceğimize, ne giyeceğimize ve nasıl davranacağımıza hep yukarıdan birileri tek tip bir zihniyetle karar verip bize dayattı.

Share Button

Yerelden Yerel Seçime, Adaletten Barışa

secim_evet

İlknur Üstün

Yerel seçimler geldi dayandı kapıya. Ne adayların tümü belli, ne yerele dair ne yapılacağı. Kadınların, ayrımcılığa uğrayanların, kenarda dışarda kalmışların ise lafı bile edilmiyor. Üstelik hak, hukuk, eşitlik özgürlük yolundaki bazı çevrelerde bu konuda konuşmak biraz yersiz karşılanıyor; “memleketin içinde bulunduğu şu siyasi ortamda, yerele gelene kadar…” Bu sert siyasi iklimin yerel ile ve yerelde yaşayanla ilişkisini kurmaya, daha yakından bakmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

Share Button